LIÊN HỆ NGAY VỚI KITAWA

SEND / NHẤM GỬI

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN

Kitawa sẽ liên hệ đến bạn ngay

Hoạt động của Công ty cổ phần KITAWA là tập trung vào ba khu vực kinh doanh chiến lược: hàng hoá tiêu dùng, điện năng lượng mặt trời, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật công nghiệp và tự động. Đây là một trong những nhà sản xuất độc lập lớn nhất về các bộ phận và hệ thống máy móc tự động.