Khuyến mãi Khuyến mãi

Giải pháp giới hạn công suất

A Phi
Thứ Năm, 14/01/2021
Nội dung bài viết

Giải pháp giới hạn công suất

 

GIẢI PHÁP GIỚI HẠN CÔNG SUẤT CHO BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

 

Giới hạn công suất đầu ra

● Giới hạn công suất đầu ra biến tần, áp dụng cho trường hợp DC oversizing và không kết nối tải

● Tỷ lệ phần trăm giới hạn là của Công suất đầu ra tối đa của biến tần

● Phần trăm giới hạn phải được cài đặt trên màn hình của biến tần

● Không cần thiết bị bổ sung

 

Giới hạn công suất đầu ra HỆ THỐNG MỘT PHA

● Có thể áp dụng cho hệ thống một pha có tải được kết nối

● Tỷ lệ phần trăm giới hạn là của phần điện năng được xuất vào lưới

● Phần trăm giới hạn phải được cài đặt trên màn hình của biến tần

● Cần một thiết bị bổ sung để thực hiện chức năng này

 

Giới hạn công suất đầu ra HỆ THỐNG BA PHA - Điện vào lưới bằng 0

● Áp dụng cho hệ thống ba pha có điện vào lưới bằng 0 và kết nối tải

● Trên hệ thống biến tần đơn, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên màn hình biến tần

● Cần một thiết bị bổ sung để thực hiện chức năng này

● Trên hệ thống nhiều biến tần, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên phần mềm có tên Promate

Giới hạn công suất đầu ra HỆ THỐNG BA PHA – Điện vào lưới giới hạn

● Áp dụng cho điện ba pha vào lưới bằng 0 trên mỗi hệ thống pha với tải được kết nối

● Trên hệ thống biến tần ba pha đơn, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên màn hình biến tần

● Cần một thiết bị bổ sung và chương trình đặc biệt để thực hiện chức năng này

● Trên hệ thống nhiều biến tần, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên phần mềm có tên Promate

 

CÁCH ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨC NĂNG GIỚI HẠN CÔNG

SUẤT ĐẦU RA CHO TỪNG TRƯỜNG HỢP KHÁC NHAU

Cách phân biệt Biến tần có ARC (Chống dòng điện ngược) hoặc không có Chức năng ARC

Các kiểu kết hợp chức năng cho nhà máy này

1 ARC + DRED / Tắt máy từ xa
2 Chỉ tắt máy từ xa
3 Không kết hợp
4 Trên các biến tần một pha, chức năng ARC không tương thích với chức năng CCA của Tigo. Trên biến tần ba pha, các chức năng này có thể được áp dụng đồng thời
 

Biến tần NS / DNS đơn kết hợp Giải pháp ARC
 

● Đối với CT90, dòng điện qua các tải không được vượt quá 90A. Thiết bị này chỉ có ở GoodWe.
● Tùy chọn tiêu chuẩn CT90-5 bao gồm 5 mét cáp CT. CT90-30 với 30 mét cáp CT là tùy chọn.
 

Biến tần NS / DNS đơn không kết hợp giải pháp ARC

● GM1000 là cần thiết và chỉ có ở GoodWe. Dòng điện qua các tải phải nhỏ hơn 120A.
● Đầu nối GM1000 RJ45 có thể được tháo ra và thay thế bằng cáp RS485 (RS485 A đến 2 cổng của GM1000, RS485 B đến 1 cổng của GM1000). Sau khi đã kết nối GM1000, việc giám sát của RS485 sẽ không thể thực hiện được. WiFi hoặc LAN có sẵn.

 

Biến tần XS / MS đơn kết hợp giải pháp ARC

● CT90 là cần thiết và chỉ có ở GoodWe. Dòng điện qua các tải phải nhỏ hơn 90A.

● CT90-5 với 5 mét cáp CT là tiêu chuẩn, CT90-30 với 30 mét cáp CT là tùy chọn. Biến tần XS / MS không có chức năng ARC không thể đạt được chức năng giới hạn công suất đầu ra.

Một SDT G1 / SDT G2 / DT kết hợp Giải pháp Biến tần ARCor SMT / MT

● GM3000 là cần thiết và chỉ có ở GoodWe. Dòng điện qua các tải phải nhỏ hơn 120A trên mỗi pha.
● Đầu nối GM3000 RJ45 có thể được tháo ra và thay thế bằng cáp RS485 (RS485 A đến 2 cổng của GM3000, RS485 B đến 1 cổng của GM3000).
● SDT G2 không có chức năng ARC không thể đạt được chức năng giới hạn công suất đầu ra.
● Vì dòng điện đầu ra của GW80K-MT & GW80KLBF-MT cao hơn 120A, giải pháp cho hai mẫu này nên là SEC1000.

● Đường kính CT của CT90 / GM1000 / GM3000 là 16mm
● Thời gian phản ứng của CT90 / GM1000 / GM3000 dưới 100 mili giây
● Dòng điện tối đa cho CT90 là 90A. Dòng điện tối đa cho GM1000 và GM3000 là 120A trên mỗi pha. Nếu tổng dòng điện các tải hoặc dòng ngắt chính cao hơn 90A hoặc 120A, bạn phải chọn SEC1000 thay vì CT90 / GM1000 / GM3000.

Biến tần SDT G1 / DT đơn không kết hợp giải pháp ARC

● SEC1000 là cần thiết và chỉ có ở GoodWe. Tỷ lệ CT phải là 250 / 5A trên mỗi pha.
● Có thể mua CT từ GoodWe hoặc các bên thứ ba khác.

Giải pháp tình huống nhiều biến tần SDT G1 / SDT G2 / DT / SMT / MT

● Cần có SEC1000 và chỉ có ở GoodWe. Tỷ lệ CT XXX / 5 phải dựa trên điều kiện thực tế.

● Có thể mua CT từ GoodWe hoặc các bên thứ ba khác.

 

Cài đặt phần mềm Promate để bật chức năng giới hạn công suất đầu ra cho nhiều biến tần

 

Cài đặt phần mềm Promate để bật chức năng giới hạn công suất đầu ra cho nhiều biến tần

 

1. Chọn "EzLogger Pro"

2. Chờ cho đến khi màn hình hiển thị "Connection Succeed” và Số sê-ri & Phiên bản

3. Bấm ‘Refresh’ để kiểm tra số sê-ri biến tần

4. Hướng dẫn cấu hình việc giám sát

a. Đặt thông số hệ thống và tỷ lệ CT

b. Chọn "Export Enab"

c. Thông tin về nguồn, dòng điện và pha sẽ được hiển thị

GIẢI PHÁP GIỚI HẠN CÔNG SUẤT ĐẦU RA CỦA BIẾN TẦN LAI GHÉP

Sơ đồ hệ thống biến tần lai ghép (hybrid)

● Chỉ có biến tần hybrid được tích hợp chức năng giới hạn công suất đầu ra

● Cần có đồng hồ thông minh GoodWe

● Cần được đặt trong cài đặt nâng cao của PV Master

Giới hạn công suất xuất đầu ra không cân bằng trên mỗi pha cho dòng ET

● Chỉ có biến tần ET được tích hợp chức năng giới hạn công suất đầu ra không cân bằng

● Tối đa công suất không cân bằng trên mỗi pha là 3,3KW cho GW10K-ET

● Cần có đồng hồ thông minh GoodWe

● Giới hạn công suất không cân bằng trên mỗi pha không chỉ là đầu ra lưới foron mà còn có sẵn cho đầu ra dự phòng

● Cần được đặt trong cài đặt nâng cao của PV Master

Nội dung bài viết
zalo
Thu gọn
compare-icon
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến